Saturday, January 27, 2007

Iya Ke?

Tengok berita semalam? Seorang Puteri memuji Malaysia kerana Islamnya yang hampir menyeluruh.

"Alhamdulillah. Terima kasih." Kata orang tua tu.

Hampir menyeluruh, hmm...

Iya ke?
a - ku - nak - mun - tah!

0 Bangsawan Menatang Sembah: