Saturday, November 18, 2006

Hikayat Merong Mahawangsa Bah 1

Saya amat tertarik dengan isen yang dipaparkan oleh saudara Indera, yang menceritakan perihal burung Geroda dan Jentayu seperti yang terdapat dalam Hikayat Merong Mahawangsa. Saya juga tertarik dengan persoalan yang Hakim Dirani timbulkan, iaitu, siapakah Raja Sulaiman? Adakah baginda adalah Nabi Allah Sulaiman atau hanya sekadar Raja biasa yang bernama Sulaiman? Soalan soalan ini menggerakkan hati saya untuk meneliti kitab Hikayat Merong Mahawangsa yang saya miliki bagi merujuk kembali perkara ini. Dan nah! Ternyata terdapat jawapan di dalamnya. Namun begitu saya agak terpempan bilamana membandingkan dengan kitab di tangan saya dan isen yang saudara Indera. Ternayata terdapat banyak perbezaan. Namun kita biarkan kelainan versi itu dahulu. Isen kali ini saya mahu paparkan serba sedikit tentang Hikayat Merong Mahawangsa dan siapakah Raja Sulaiman yang dimaksudkan di dalam versi Indera.

Pengenalan

Tidaklah diketahui secara tepat bilakah hikayat ini pertama kali ditulis. Kerana naskah naskah melayu jarang memuatkan sebarang maklumat yang penting itu walaupun dalam mukadimah maklumat terbabit ada menyatakannya.

Adalah pada suatu masa zaman Sultan Muazzam Shah ibnu Sultan Muzalfal Shah yang maha mulia kerajaan negeri Kedah, pada suatu waktu hari baginda keluar ke penghadapan...

Merujuk kepada mukadimah ini maka Winstedt telah mencadangkan hikayat ini tertulis sekitar tahun 1612. Namun para sejarawan Kedah telah membuat rekonstruksi susunan keturunan raja raja Kedah yang lengkap dengan tarikhnya. Berdasarkan ini Sultan Muazzam Shah telah memerintah Kedah antara tahun 1179-1236. Pun begitu sekitar tahun ini adalah agak awal untuk penulisan berkembang. Ini berdasarkan kepada Undang undang Pelabuhan yang telah tertulis pada 1035 Hijrah bersamaan 1625 dimana aktiviti penulisan agak pesat sekitar ini, yakni pada abad ke 17.

Hikayat Merong Mahawangsa amat berkait rapat dengan negeri Kedah kerana di situlah bermulanya Kerajaan Beraja ataupun Kesultanan Melayu.

Versi

Terdapat 3 versi yang saya ketahui untuk Hikayat Merong Mahwangsa. Iaitu :

1. Versi Rj Wilkinson
- versi ini adalah di dalam bentuk buku, bercap batu dalam tulisan Jawi. Ia terdiri daripada 113 halaman berukuran 13"x8.4".

- salanan versi ini telah di tulis oleh Muhammad Yusuf bin Nasruddin, di Pulau Pinang dan tamat disalin pada 2 Rejab, 1316 bersamaan 16 November 1898.

- cetakan batu ini dibuat oleh Kim Sik Hian Press, Nombor 78, Penang Street dan di salin serta diterbitkan atas kehendak RJ Wilkinson, Esquire Acting Inspectr of Schools, Strait Settlements.

- besar kemungkinan terbitan ini dibuat untuk kegunaan di sekolah sekolah dan merupakan salinan yang agak tersebar dan masih ada dalam simpanan beberapa ornag tertentu. Satu salinan yang sama tersimpan di Muzium negeri Kedah, di Alor Setar.

2. Versi Aj Sturrock
- Diterbitkan Di dalam bentuk JRASSB, nombor 72, Mei 1916.

- dicap dalam tulisan Rumi.

- tiada sebarang maklumat terperinci mengenainya.

3. Versi CO Balgden (Ms. Maxwell 21 dan 16)
- adalah salinan mikrofilem daripada naskah asal yang kini disimpan di perpustakaan Royal Asiatic Society di London.

- manuskrip ini adalah salah satu manuskrip yang dihadiahkan oleh W. Maxwell kepada Royal Asiatic Sciety, dan disebut sebagai Maxwell 16.

- hikayat ini ditulis di dalam tulisan Jawi, panjang 149 halaman dan tiada angka halaman.

- terdapat satu kesan tandatangan Maxwell dan catatan Singapore 1884 di dalam Maxwell 16.

- Maxwell 16 bertulisan Jawi dan sepanjang 207 halaman.

- pada halaman 207 terdapat maklumat tertentu. Kemungkinan tarikh akhir penyalinan adalah 2 September 1889 kerana Maxwell dikatakan telah memperolehinya semasa beliau berada di Semenanjung.

Terdapat perbezaan di antara ketiga tiga versi di atas. Dimana Versi Maxwell mempunyai perenggan. Pokok dasar cerita adalah sama namun dalam Versi Maxwell cerita ceritanya lebih panjang dan meleret. Perbezaan perbezaan yang terdapat di dalam ketiga tiga versi di atas merangkumi aspek :

1. kata daerah
2. ejaan tulisan jawi
3. perbezaan nama dan tempat

Saya rasa tidak perlulah saya terangkan lebih lanjut mengenainya. Namun suka saya paparkan sedikit petikan dari salinan Wilkinson dan Ms Maxwell 16 untuk kalian lihat perbezaannya.

Versi Wilkinson :
...Sebermula maka tersebutlah perkataan Pulau Langkapuri itu selama peninggal perang Seri Rama dan Andunan jadi sunyilah pulai itu tiada siapa siapa duduk...

Versi Ms Maxwell 16
... Alkisah maka tersebutlah perkataan segala perintahnya Pulau Langkapuri itu selamanya peninggalan pada tatkala perang Seri Rama dengan Handuman itu, jadi sunyilah Pulau Langkapuri itu, maka tiadalah siapa yang mendiami pulau itu.

Siapakah Raja Sulaiman?

Jika anda biasa membaca Hikayat ini, akan di dapati permulaan ceritanya akan bermula dengan Bismillah dan puji pujian kepada Allah dan Muhammad pesuruhNya. Didalam semua versi yang disebut di atas juga melakukan perkara yang sama.

Di dalam versi Indera ada menyebut tentang Raja Rom dan perkara ini juga sama di dalam versi di tangan saya (RJ Wilkinson). Sebelum saya meneruskan perlu diketahui bahawasanya kerajaan Nabi Allah Sulaiman berada bersama sekitar kerajaan Rom memerintah (sebagaimana yang saya periksa dengan Ustaz Hafiz).

Di dalam versi RJ Wilkinson, telah disebut :
... Bahawa pada ketika itu datanglah seekor burung geroda yang terlalu amat besarnya turun mengadap Nabi Allah Sulaiman, sembahnya "Ya Nabi Allah, hamba dengar warta Raja Rum ada menaruh seorang anak laki laki dan Raja China ada menaruh seorang anak perempuan.

.... Maka sabda Nabi Allah Sulaiman "hai burung geroda demi Tuhan yang menjadikan aku adapun jodo pertemuan itu di dalam batu atau di dalam kayu sekalipun tiada yang dapat menceraikan ia"

Dan juga kita maklum, bahawasanya hanya Nabi Allah Sulaiman sahaja yang mampu berbicara dengan binatang. Di dalam versi di tangan saya ada menyebut perihal Jin dan bagaimana Nabi Allah Sulaiman memberi perintah kepadanya dan dituruti tanpa ada persoalan.

Saya percaya sekiranya saudara Indera memanjangkan ceritanya akan terdapat perintah Raja Sulaiman menyuruh sepasukan Jin menghantar kembali Pagoda terbabit ke Negeri Cina.

Jadi berdasarkan faktor faktor ini, maka saya berpendapat Raja Sulaiman yang termaktub di dalam isen Indera dan di dalam kitab Hikayat Merong Mahawangsa milik saya merujuk kepada manusia yang sama.

Saya akan paparkan kisah ini nanti di dalam bahagian kedua. Tunggu ya!

Sekian.

0 Bangsawan Menatang Sembah: